אירועים קרובים


תערוכה חדשה בגלריה החדשה במוזיאון:

הוויה  هُويّة  Hewiyya

הֻוִויָּה היא במה מוזיאלית ליוצרים בדואים
צעירים הלומדים בכיתה י׳ בבית ספר
״כוכבי המדבר״. בית הספר פועל לחינוך
ולפיתוח מנהיגות בדואית צעירה בנגב,
ושוכן בסמיכות למוזאון.
התערוכה מאפשרת ליוצרים הצעירים
לברר ולספר סיפור בוער המשקף פעפוע
של תהליכי הכרעה בין עולמות וזהויות
מרובדות, בין תרבות מקור לבין רצון
להשתלב בחברה ישראלית ״אחרת״, בין
זהות מהותנית לעכשווית.
אוצרת: ליאת יהודה הנחייה אמנותית ליוצרים: רגב טובים

9.5.18-30.9.18

למידע נוסף:
מרכז ג'ו אלון, ליד קיבוץ להב.
08-9913322, 08-9913394

www.joealon.org.il

צור קשר מהיר